Generalforsamling i Sektion 21 for året 2017

Tidspunkt: 
07.01.2018 - 09:15
Sted: 
Brevdueforeningen Ringsted DAN030 Balstrupvej 86 4100 Ringsted
Beskrivelse: 

Rettet dagsorden – pr. 14. december 2017.
Dagsorden for generalforsamlingen i Sektion 21
Søndag d. 7. januar 2018 – for året 2017
030s klubhus i Ringsted kl. 09.15
Punkt 1 - Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår John B. Willumsen
Punkt 2 - Konstatering af mandater
Punkt 3 - Valg af 2 stemmetællere
Punkt 4 - Formandens beretning for året 2017
Punkt 5 - Regnskabet for 2017/budget 2018 forelægges af kassereren
Punkt 6 - Indkomne forslag
Punkt 7 - Kontingent for 2018 bestyrelsen foreslår uændret 300 kr
Punkt 8 - Valg af kasserer for 2 år – på valg er Axel Hansen, modtager ikke genvalg
Punkt 9 - Valg af af bestyrelsesmedlem på valg er Jørgen Pedersen 114
modtager genvalg
Punkt 10 - Valg af bestyrelsesmedlem på valg er Ole Vigholt
modtager genvalg?
Punkt 11 - Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg er Brian Nygaard 151 og Peter Mejdahl 09
Punkt 12 - Valg af 2 revisorer for 1 år på valg erMichael Andersen 151 og
Martin Christensen – 030
Punkt 13 - Valg af revisorsuppleant for 1 år på valg er Thomas Larsen 030
Punkt 14 - Valg af 2 løsladere på valg er Ole Vigholt og Bent Hansen 09
Punkt 15 - Kapflyvningsplan for 2018 (vedtaget for 2017 og 2018)
Punkt 16 - Forslag om samflyvning på 3 flyvninger med sektion 12
Värnamo, Lübeck og Värnamo i ugerne 21 – 23 & 24
Punkt 17 - 2 medlemmer i 245 Næstved i sektion 22 ønsker at deltage i vore flyvninger mod syd på samme vilkår som medlemmerne i sektion 21.
Punkt 18 - Mesterskaber 2018
Punkt 19 - Flyvepræmier 2018
Punkt 20 - Ungeslip 2018 – gamle og unger samlet eller hver for sig ?
Punkt 21 - Generalforsamling/udstilling og præmieuddeling 2019 hvor ?
Punkt 22 - Eventuelt – herunder nyt fra PR-udvalget

Arrangør: 
Sektion 21
Kontaktperson: 
Peter Espersen
Knevelsvej 11
4300
Holbæk
20130824